Studánka Šipka tradiční cache – GC4A57T

CS: Studánka s vydatným pramenem v sousedství Zlatého potoka.
EN: Natural well with strong spring in the neighborhood of Golden stream.
Studánka Šipka
Studánka Šipka
Blatouch bahenní

Západně od Skašova, v údolí horního toku Zlatého potoka, na úpatí bezejmenného vršku s kótou 532 metrů nad mořem se na zemský povrch dere pramen. Podle místního pojmenování se mu říká V Šipce či krátce Šipka. Zda se vytékající voda sbírá jen v tělese sousedního vršku nebo stéká-li po nepropustných vrstvách pod povrchem z blízkých luk, není poznat. Pramen vyvěrá jen několik metrů od koryta Zlatého potoka, hladina ve studánce je téměř ve stejné úrovni jako hladina potoka. Pramen je vydatný a vytrvalý, v dobách sucha prý konkuruje průtoku v potoce. Voda by mohla být pitná, neb je uváděna jako chutná až lahodná.

Posadíte-li se poblíž studánky a budete pozorovat hladinu, můžete spatřit bubliny plynu stoupající ze dna. Když budete mít štěstí, zahlédnete třeba i skokana, který do studánky občas zavítá. Na jaře vás na březích potoka i jiných podmáčených místech potěší roztroušené trsy žlutých květů blatouchu bahenního (Caltha palustris). Za povšimnutí stojí i obnažené kořeny olší omývané Zlatým potokem.

Studánka je součástí hydrologické sítě Českého hydrometeorologického ústavu pro sledování stavu podzemních vod.

Kudy ke krabičce

Zlatý potok v lese u studánky
Zlatý potok v lese u studánky

Ze silnice č. II/230 spojující Nepomuk a Přeštice sjeďte opatrně na polní cestu a zaparkujte ohleduplně vedle ní (waypoint PA, streetview). Cesta se velmi brzo větví a vy se vydáte cestou po levé straně, která prochází přes louku a povede vás stále níže k olšinám v blízkosti studánky.

(kopie listingu)

Zpět na listing na Geocaching.com · Námi založené cache · AHA