Stromy u Suchého Kamene tradiční cache – GC4YY86

CS: Památný smrk a buk u zaniklé myslivny u Suchého Kamene.
EN: Memorable spruce and beech at the defunct forester near Suchy Kamen (Dörrstein).

V blízkosti křižovatky cest mezi Suchým Kamenem a někdejší samotou Saueben roste dvojice mohutných stromů. Nejsou již v nejlepší kondici, ale stále se drží a zdobí severní hřbet Hraničáře.

Kmen smrku

Blíže křižovatky roste smrk na Suchém Kameni, výjimečný exemplář smrku ztepilého (Picea abies). Strom starý přibližně 160 let rostl na konci úzkého výběžku lesa, což bylo příčinou jeho nepravidelné koruny. Kmen o obvodu 422 cm je na severní straně do výšky 2 metrů bez kůry, na holém dřevu jsou stopy dřevokazného hmyzu i ptáků, kteří se tímto hmyzem živí. Hned první větev je mohutná a vytvářela boční kmen, ale v důsledku ztráty přísunu živin a světla již uschla.

Kmen buku

Koruna o šířce okolo 15 metrů vystupuje až do výšky 40 metrů (ale zůstává otázkou, jaký z mnoha různých údajů nejvíce odpovídá skutečnosti). Strom byl Správou NP a CHKO Šumava vyhlášen památným v prosinci 1995 především pro svůj vzrůst. Zajímavost navíc: v době existence hraničního pásma měli vojáci ČSLA právě u smrku strážnici, neboť v blízkosti smrku hraniční pásmo začínalo.

Jen několik desítek metrů od smrku roste buk na Suchém Kameni. Přibližně 200 let starý buk lesní (Fagus sylvatica) roste mezi starou úvozovou a dnes používanou cestou směrem k Hraničáři. Kmen s dobře patrnými kořenovými náběhy dosahuje obvodu 400 cm. Na jihozápadní straně kmene chybí na několika větších místech kůrado výšky přibližně 4 m.

Myslivna a stromy na historickém leteckém snímku
Myslivna a stromy na historickém leteckém snímku

Strom na toto poškození reaguje postupným zavalováním, ale na části kmene se již uchytila dřevokazná houba hlíva ústřičná (Pleurotus ostreatus). Všechny kosterní větve stromu míří přímo vzhůru, kde vytváří korunu dosahující výšky přibližně 36 metrů a šířky 20 metrů. Buk je chráněn od prosince roku 1995 pro svůj vzrůst a jako krajinná dominanta.

Významné stromy

Naproti stromům přes cestu stávala ještě v 50. letech 19. století myslivna čp. 7 s další menší budovou poblíž buku. Byla obklopena loukami a malou zahradou, smrk byl tehdy krajním stromem úzkého výběžku lesa podél cesty okolo buku. Dnes z myslivny naleznete jen ruiny (waypoint R4), její zánik pravděpodobně souvisí se vznikem hraničního pásma a změnami v pohraničí. Louky byly později zalesněny či z větší části podlehly sukcesi.

Kudy ke krabičce

Z Nýrska se vydejte okolo lesního divadla směrem na Starou Lhotu. Za lesem a první samotou odbočte vpravo na drobnou asfaltovou silničku, po které budete stoupat až k Horním Polánkám. Pozor, parkoviště u ekofarmy Šumava je umístěné až za zákazem vjezdu a jiné místo budete hledat obtížně. Po silničce lze okolo dalších památných buků dojít do sedla, kde už stromy uvidíte.

Bez kůry Smola na kůře

V blízkosti stromů prochází také nejdelší, modře značený dvacetikilometrový vycházkový okruh okolím Nýrska, na který se lze vydat od Skelné Hutě či od zříceniny Pajreku. Další možností je modře značená turistická trasa vedoucí z Nýrska směrem na Zadní Chalupy. Pěším připomínáme, že Nýrsko je v nadmořské výšce 500 metrů, zatímco stromy jsou o 200 metrů výše.

(kopie listingu)

Zpět na listing na Geocaching.com · Námi založené cache · AHA