Lešišovská lípa tradiční cache – GC4Z91V

CS: Stará lípa nad malou vískou se zajímavým tvarem kmene.
EN: The old memorable lime tree with a bizarre strain near a small village Lesisov.
Lešišovská lípa na konci zimy

Ač náves Lešišova zdobí krásná kaplička, největší poklad naleznete až nad touto vesničkou. Ve svahu nad zářezem silnice do Břetětic roste Lešišovská lípa, starý památný strom a též třetí nejmohutnější lípa srdčitá (Tilia cordata) v Plzeňském kraji. Lípa je okolo 400 let stará, její koruna dosahuje výšky okolo 22 metrů, podobně je i koruna široká. Obvod kmene ve výčetní výšce je přibližně 630 centimetrů.

Otevřená dutina kmene

Úctyhodné stáří a výjimečný vzrůst vyjádřené strohými ciframi však nebyly jedinými důvody, pro které byla lípa Okresním národním výborem v Klatovech v roce 1985 vyhlášena památným stromem (tehdy chráněným přírodním výtvorem). Lípa má totiž neuvěřitelný, bizarní a neopakovatelný vzhled kmene, který z lípy činí jednu tvarově nejpozoruhodnějších v Česku.

Lípa v pohledu od silnice

Zprohýbaný kmen je dutý, dutina otevírá kmen až do koruny a dává mu vzhled puklého lusku. Kmen však není kompletní, býval ještě mohutnější, ale před desítkami let přišel o svou část a tím zanikla i původní dutina kmene. Nepravidelná koruna musela už dávno lípu vyklánět, na což strom našel lék v podobě tvorby obrovských kořenových náběhů. Současně s tím však probíhala eroze svahu, která vypreparovala propletenec kořenů, dnes porostlých mechem. Přes tyto dávné rány či statut veterána je lípa v dobrém stavu a vitální, i okraje její dutiny se dále zavalují. Odborníci ji doporučují zdravotní a stabilizační řez každých pět let, poslední takový proběhl v roce 2008.

Tradují se zkazky, že u lípy za soumraku strašilo a v její původní dutině mizely temné přízraky. Lidé z okolí se k lípě báli v podvečer přiblížit, aby se s nimi náhodou nesetkali. Jiní se též lípě vyhýbali, ale tvrdili, že nejde o žádná strašidla, jen o místní pašeráky či lapky využívající dutinu pro zboží a lup. Lípě se podle toho říká též loupežnická.

Významné stromy

V televizním dokumentárním seriálu Paměť stromů se Lešišovská lípa objevila ve 14. dílu nazvaném Stromy pohádek a tajemných sil.

Historická poznámka: Lípě byla věnovaná stejnojmenná keš kačera smoula007, která zde od července 2010 do září 2012 udělala radost více než 180 kačerům.

(kopie listingu)

Zpět na listing na Geocaching.com · Námi založené cache · AHA