Platořský buk tradiční cache – GC4Z91Y

CS: Památný buk s torzem dalšího velikána za humny pošumavské vesničky Platoř.
EN: Memorable beech with the torso of another giant growing near small village Plator.
Buk s mezí
Platořský buk se svým okolím

Mluví-li se o Platoři v souvislosti s památnými stromy, první přijde na mysl zdejší lípa rostoucí na návsi v sousedství opravené kaple (waypoint R3). Tato krásná lípa se v roce 2006 umístila na druhém místě v celostátní anketě Strom roku. Ale lípa není jediným velikánem, který na Platoři roste.

Platořský buk

Západně od vsi, na hřebenu končícím vrcholem Na Platoři, roste snad na náspu staré vozové cesty mohutný Platořský buk (waypoint R1). Obklopen je kamením, drobnými buky, křovím a mnohem mladšími stromy. Buk zatím nepatří mezi veterány, jde o zdravého jedince v plné síle. Obvod jeho kmene v prsní výši měří 345 cm. Ve výšce 4 metrů nasazuje nezvykle tvarovanou korunu, která stoupá do výšky necelých 20 metrů a rozkládá se do šířky přibližně 14 metrů. Chráněn je od srpna 2010 z rozhodnutí Městského úřadu Sušice pro svůj vzrůst, jako místní dominanta a též pro vysokou estetickou hodnotu.

Pahýl

Jen o několik metrů jižněji byste našli pahýl druhého mohutného buku (waypoint R2). Uplynulo už mnoho let od doby, kdy ještě zdobil zdejší pastviny. Míza přestala proudit pod jeho kůrou, poslední listy opadaly a po několika letech se zřítil, když chatrný kmen pravděpodobně v silném větru již dále neudržel váhu své koruny. Jen pahýl připomíná, že několik set let stínil cestu a rozděloval pozemky. Snad se blízký mladý buk dočká také tak požehnaného stáří.

Všimli jste si, jaký výhled od buků je? Výhledu sice dominuje rozložitý hřbet nad Otavou, který se možná jmenuje Vostlouka, ale jelikož na něj koukáte z nadhledu, půjde prostě o kopeček. Na horizontu můžete vidět zleva Oblík, Radkovský vrch, vpravo od něj vystupuje Jezernice, pak horizont tvoří mohutný hřbet Křemelné, který táhle klesá až k Březníku a dále k Vysokému Hřbetu. Mezi Křemelnou a Březníkem v pozadí vystupují nepřístupná Ždánidla.

Kudy ke krabičce

Buk roste na mezi, které je obklopena loukami a pastvinami. Nelze dopředu odhadnout, kdy se na jaké pastvině bude pást dobytek, a je docela dobře možné, že se krávy budou pást všude a keš bude bez možnosti návštěvy.

Výhled ke Křemelné v oparu
Výhled ke Křemelné a Březníku v oparu

První cesta vede z návsi na Platoři, kde pečlivě zvažujte místo k zaparkování, abyste nezničili žádný trávník a nezablokovali žádný vjezd. Od památné lípy se vydejte po cestě západním směrem (waypoint T1), která se brzy stáčí k severozápadu. Po sto metrech odbočuje na levé straně nájezd na louku (waypoint R2), na které se otočíte k jihu a půjdete ve vyjetých kolejích až k buku.

Významné stromy

Druhá cesta vás ušetří zvídavých pohledů v Platoři, ale jelikož vede po pastvinách, nemusí být vždy použitelná. Začíná nájezdem na pastviny (waypoint R3), na kterých už stačí sledovat trasu vyježděnou zemědělci, neboť vás přivede až k buku.

(kopie listingu)

Zpět na listing na Geocaching.com · Námi založené cache · AHA