Přílba tradiční cache – GC4ZRBT

CS: Plochá tisícovka Modravských plání ukrytá v smrkových lesích.
EN: Prilba (Helmet), flat mountain subtly protruding from the Šumava Plains, hidden in spruce forest.
Přílba od Vydřího Mostu
Přílba od Vydřího Mostu

Jednou z charakteristik střední Šumavy jsou táhlé, zalesněné a morfologicky nevýrazné kopce. Tisícovka Přílba je jejich dokonalým představitelem. Vrchol této ploché kupy se nachází necelé 4 km severovýchodně od Kvildy a přes 3 km jižně od Churáňova, domovskou horou je především pro Nové Hutě ležící na jižním svahu.

Prořídlé smrčiny na vrcholové plošině

Přílba patří mezi značně rozložité hory, neboť její těleso se táhne v délce 7 km od Teplé Vltavy až téměř k Churáňovu. Vystupuje z něj několik nevýrazných vedlejších vrcholů, např. Zvěřín (1133 m) na jihovýchodě či nejvzdálenější Jánská hora (1112 m) na jihu.

Nadmořská výška vrcholu Přílby je 1221 metrů, byť se na mnohých mapách budete setkávat s výškami od 1216 metrů do 1219 metrů. Za zmatení mohou trigonometrické body umístěné 150 metrů východně od vrcholu. Přílba je nejvyšším vrcholem v okolí, vyššími jsou až přes 5 km vzdálené hory Sokol/Antýgl, TetřevVysoký stolec.

Vrchol převyšuje údolí Teplé Vltavy o 270 metrů či údolí Studeného potoka pod Novými Hutěmi o 220 metrů. Převýšení vůči sedlu spojující Přílbu s Churáňovským vrchem je 120 metrů a nejmenší, jen stometrové převýšení je vůči sedlu s Hůrkou a Orlem. Přes velkou nadmořskou výšku a stametrová převýšení nad údolími se při výstupu na vrchol určitě nezadýcháte.

Hora patří do geomorfologického okrsku Kvildských plání, přesněji podokrsku Modravských plání. Přílba je v základu budována pararulou, metamorfovanou horninou, přičemž od Zvěřína přes vrchol prochází mohutný pás migmatitu s intruzemi žilného granitu a výjimečně porfyru.

Cesta přes vrchol
Cesta přes vrchol v srpnu 2013. Autor: Japaj

O příslušnosti k povodí Vltavy nemůže být pochyby, nicméně voda z Přílby se do Vltavy dostane mnoha různými cestami: Mezilesní slať na severozápadě je prameništěm Hamerského potoka ústícího do Vydry i pro Losenici ústící do Otavy, v Malém Polci pod Churáňovským vrchem se rodí Spůlka, přítok Volyňky, východní svahy odvodňuje Studený potok, na jihu je příjemcem srážek Teplá Vltava a jihozápadní svahy odvodňuje Olšinka.

Zvon na Leckerbergu

Nekonečný průsek s cestou

Nechme vodu plout k moři a vraťme se k hoře: dnes se jmenuje Přílba (dlouze), často se jí říká Přilba (krátce), jde však o novodobý název, který měl dát zapomenout na původní německý název Lecker Berg (psáno i Leckerberg, česky Chutná hora?) či lidový název Thurn (věž). Druhý název používali především Kaltenbašští (Kaltenbach byl dřívější název Nových Hutí podle protékajícího Studeného potoka).

Turistický rozcestník
Rozcestník s vrcholovou knihou. Autor: Japaj

Podle tradované legendy měla stát na vrcholu Přílby strážní věž opatřená zvonem. Prý sloužil soumarům putujících na kašperskohorské větvi Zlaté stezky tím, že ohlašoval čas a místo, kde se nacházejí. Když zlaté časy soumarů pominuly, byl stařičký zvon přenesen do Nových Hutí na střechu usedlosti u Petera (Ignazen-Haus), později vyzváněl raní i večerní klekání na stavení u Wattiků (Wattik'n-Haus). Bohužel za druhé světové války byl zvon rekvírován pro vojenské účely.

Věž není na vrcholu již dávno, vrchol Přílby se skrývá stejně jako téměř celá hora v nekončících smrčinách a tak se výhledu do kraje nedočkáte. Jako běžný turista se můžete zapsat do vrcholové knihy umístěném na turistickém rozcestníku Přilba či posedět poblíž na odpočívadle.

Lyžování

Východní svahy nad Novými Hutěmi jsou odlesněné a zdejší louky a pastviny slouží jako lyžařské sjezdovky. Na mírných svazích je sedm různých vleků, nejdelší přesahuje 1 km při převýšení 135 metrů. Modré sjezdovky jsou oblíbené u méně náročných lyžařů a malých začátečníků. Vleky vyváží i běžkaře, kteří pokračují po upravované běžkařské trase přes vrchol Přílby ke Zlaté Studni.

Východní svahy Přílby při pohledu od Paseky

Druhým lyžařský areálem je překvapivě Kobyla na Zadově, kde se komplex červených a modrých sjezdovek spolu s již nepoužívaným skokanským můstkem rozkládá na severovýchodních svazích severního bezejmenného vedlejšího vrcholu Přilby.

SOTA cache

Přílbu byste našli mezi horami zařazenými do programu Summits On The Air neboli Vrcholy v éteru. Cílem programu je rozvoj radioamatérského provozu z vrcholů kopců a hor. Radioamatér si tedy do batohu složí své přenosné vysílací zařízení a vydá se na vrchol vybraného kopce. Z něj pak vysílá a snaží se spojit s jinými radioamatéry, ať již doma či na jiných lokalitách.

Lapka, Orel a v pozadí Přílba při pohledu z Tetřeva

Radioamatér na kopci získává body, které rostou s náročností výstupu (tj. nadmořská výška, zimní terén), nicméně jsou započítány jen při 4 a více spojeních. Získané body se objevují v ústřední databázi SOTA. Program SOTA není omezen na české radioamatéry, naopak jde o aktivitu celosvětovou, ke které se Česko připojilo v květnu 2007. Přílba (OK/JC-010) patří svou výškou mezi desetibodové kopce. Poprvé byla aktivována 8. června 2007 Frankem Netschem s volacím znakem DL6UNF.

Kudy ke krabičce

Nejkratší přístupová cesta bude od parkoviště Pod Přilbou (waypoint PA), ke kterému dojedete po silnici II/168 spojující Kvildu s Vimperkem. Parkoviště patří do programu Zaparkuj a jdi dál, jeho kapacita je 20 vozů. Trefit na vrchol bude hračka díky zelené turistické trase a především pro naprosto přímou cestu, (přímý průsek s cestou je dlouhý přes 5 km). Cesta je zpevněná s mírným stoupáním, vhodná pro kočárek, nepatří však mezi cyklotrasy. Přijít na Přílbu můžete také z Kvildy po modré či po žluté, případně v opačném směru z Nových Hutí, na vrchol následně po zelené.

Silnička přes vrchol
Cesta podle pravítka procházející přes vrcholovou plošinu

Keš je umístěna na místě krytém před pohledy od odpočívadla, nikoliv však před pohledy od cesty. S kočárkem se ke keši nedostanete, ale krabička je od cesty vzdálená okolo 30 metrů s přímou viditelností.

Národní park Šumava

Logo NP a CHKO Šumava

Keš je umístěna na území Národního parku Šumava, v části volně přístupné veřejnosti. Při svém pobytu buďte k přírodě ohleduplní: chovejte se tiše, odnášejte si své odpadky, zapomeňte na rozdělávání ohně a v lesích vynechte i kouření. Květiny, stromy a veškeré živočichy nechte růst a žít, jsou tu doma a mnoho z nich patří mezi ohrožené. S kolem jezděte jen po silnicích a vyznačených cyklostezkách, kdekoliv jinde sesedněte. Pohybujete-li se mimo značené či zpevněné cesty, jděte tak, aby příroda po vaší návštěvě zůstala stejná i pro další návštěvníky. Respektujte I. zóny národního parku chránící nejcennější a nejstabilnější území s přirozenými ekosystémy a vstupujte do nich jen po vyznačených cestách. Děkujeme!

(kopie listingu)

Zpět na listing na Geocaching.com · Námi založené cache · AHA