Čistá Horní Berounka 2015 CITO event – GC5P9YM

CS: Jarní vodácký úklid odpadků z Berounky a jejích břehů.

Všechny nadšené vodáky, příznivce Berounky, obdivovatele přírodního parku, místní obyvatele, rodiny s dětmi i ty vzdálenější a samozřejmě hráče geocachingu zveme v neděli 17. května 2015 na jarní úklid řeky, na druhý ročník akce Čistá Horní Berounka.

Vyhlídka směrem k Havlově skále

Berounka se pod Plzní hluboce zařezává do okolního terénu. V krásném a hlubokém údolí jsou jejími břehy často strmé, nepřístupné svahy, které je velmi obtížné uklidit suchou nohou. Ale právě tato mohutná řeka přináší ze svého rozsáhlého povodí do přírodního parku nejvíce odpadků. Ty jsou zachytávány příbřežním rostlinstvem či kořeny stromů, kde zůstávají do další velké vody. Rádi bychom při této akci dostali z vody a břehů co největší množství odpadu, aby řeka nebyla smetištěm.

Chci přijet, řekněte, co mne čeká

Kde se bude uklízet?
Uklízet se bude úsek řeky mezi Žíkovským Mlýnem pod Olešenou (108,9 řkm) po Liblínský most (101,7 řkm). Tato část řeky je obklopena lesy a úzkými loukami, zároveň je zde dostatek míst pro nalodění i vylodění.

Jak se bude uklízet?
Jednotlivé posádky budou během plavby podél břehů lovit odpadky a sbírat je do pytlů. Klasickou dvojici háčka a zadáka by velmi dobře mohly doplňovat větší děti v pozici lovce. Naplněné pytle budou odebírány a odváženy hasiči v motorových plavidlech. Případné pozemní týmy se vydají podél břehů a budou se soustředit na odpadky mimo dosah plujících posádek.

Veškeré posbírané a vylovené odpadky budou převezeny v kontejnerech do Sběrného dvora v Němčovicích, kde budou podle jednotlivých materiálů přetříděny pro recyklaci. Nevyužitelný zbytek bude odvezen na řízenou skládku.

Jak s loděmi?
Ideálně si přivezte vlastní, oblíbené a zažité plavidlo.

Pokud vlastní loď nemáte nebo ji nedokážete do Darové převézt, je možné lodě na náklady pořadatelů zajistit včetně pádel, vest a jejich dopravy na místo. Podmínkou pro zapůjčení lodi je schopnost loď plně ovládat. Požadavek na zapůjčení lodě hlaste alespoň v týdenním předstihu. Maximum lodí k zapůjčení je 14.

Kde se sejdou posádky s vlastní lodí?
Loď je potřeba dostat k Žíkovskému Mlýnu. Pro účely vyložení lodí před plavbou je starostou obce Němčovice povolen vjezd k Žíkovskému Mlýnu. Pokud následně stihnete přejet s autem do Liblína, svezou se řidiči zpět na start autobusem.

Kde se sejdou posádky bez vlastní lodě?
Jelikož budeme mít k dispozici autobus, sjedou se posádky bez vlastní lodě na cílovém místě v Liblíně, kde auta zanecháme. Odtud nás i s vodáckým vybavením odveze v 9.30 autobus k lodím na start k Žíkovskému Mlýnu.

Kdy vyplujeme?
Zhruba v 10 hodin. Před desátou se vzájemně představíme, rozdáme si pytle na odpad, svačiny a vydáme se společně na Starou řeku.

Každý účastník se plaví na vlastní riziko a odpovědnost.

Co bude potřeba?

 • plavidlo (kanoe) s pádly (vlastní nebo půjčené)
 • záchrannou plovací vestu pro každého člena posádky (při různém naklánění z lodi je riziko vypadnutí velké a voda je v květnu stále ještě studená)
 • oblečení a obuv odpovídající počasí
 • cokoliv na přitahování odpadků, např. dřevěné hrábě či podběrák, fantazii se ale žádné meze nekladou
 • dobrou náladu

Co bude zajištěno?

 • pracovní rukavice
 • zásoba jutových pytlů
 • svačina na vodu

Jak se přihlásit?

 • Pokud nejste geocacheři, zaregistrujte se prosím na serveru Geocaching.com a na této stránce zvolte odkaz "Zalogovat návštěvu" (Log a new visit), na následující stránce pak zvolte typ logu "Will Attend".
 • Při přihlášení uveďte počet osob (aby se připravil dostatek jídla), zda máte loď či zda ji potřebujete půjčit s pádly, případně kolik vest pro dospělé a kolik pro děti.
 • Pokud se chcete účastnit jako jednotlivec, uveďte, zda byste vzali háčka či naopak potřebovali zadáka (spárování je na vás).
 • Pokud je pro vás plavení nepředstavitelné, ale chcete se účastnit úklidu břehů, rozhodně to uveďte. Ale břehy na pravé straně by měly být uklizené.

Veškeré dotazy zodpoví starosta obce Němčovice a organizátor akce Karel Ferschmann na mobilním čísle 603 315 320, nebo na e-mailu starosta@nemcovice.cz.

Jaká jsou riziková místa řeky?

 • 108,9 řkm jez ihned na startu s kamenny pod jezem
 • 105,5 řkm Libštejnský jez

Více viz klasická kilometráž Berounky.

Posezení na návsi v Němčovicích
CITO event končí přibližně ve 14 hodin. Následně se přesuneme na náves do Němčovic, kde bude pro účastníky připraveno posezení u ohně s občerstvením a buřty, včetně nápojů, možná s něčím dalším.

Podpora a zajištění

Akce se koná za podpory Obce Němčovice, Sboru dobrovolných hasičů Němčovice, SK Němčovice, Plzeňského kraje a plzeňské půjčovny lodí H2O Sport Sikyta. Děkujeme!

K zabezpečení akce a jejímu zdárnému průběhu bude použita tato technika: přepravník kontejnerů LIAZ 150, Multicar 25 sklápěč, autobus, motorová loď RUSB a zásahový hasičský člun s elektropohonem.

Zpět na listing na Geocaching.com · Námi založené cache · AHA