The Fairy Thorn-Tree tradiční cache – GCX5ZR

CS: Jeden z nejkrásnějších a také nejstarších dubů na Berounsku.
EN: One of the most beautiful and oldest English oak trees in Beroun region.
Dub u Svinař

Na loukách na pravém břehu přítoku Svinařského potoka, severně od zámku ve Svinařích, ukryt stranou turistických cest roste nádherný solitérní dub letní (Quercus robur). Krásný strom s charakteristickou otevřenou dutinou patří k nejkrásnějším stromům celého Berounska.

Oko stromu

Přibližně 260 let starý dub byl vyhlášen za chráněný přírodní výtvor vyhláškou ONV Beroun v roce 1986. V té době měl jeho kmen 480 cm a koruna dosahovala údajně do 14 metrů. Chráněn pochopitelně zůstal i po změně legislativy, již jako památný strom, neboť se jedná o významnou krajinnou dominantu, strom veteránského věku, též esteticky a geneticky hodnotný strom. Dub má rozměrnou, od země otevřenou dutinu, která umožňuje i dospělému člověku vstoupit do kmenu a pozorovat strom zevnitř. Dutina byla v roce 2002 upravena a konzervačně ošetřena a jelikož je dub stále vitální, dorůstající kůra pomalu dutinu zavaluje a otvor uzavírá. Ostatně stromu se daří, v roce 2009 byl naměřen obvod 501 cm a koruna dosahovala do výšky 22 metrů, tým ošetřující strom uvádí výšku dokonce 26 metrů (bylo by zajímavé vědět, zda strom od vyhlášení tolik vyrostl a nebo zda se tolik liší jednotlivá měření).

Významné stromy

Od místních starousedlíků se -= MICHAL =-, autor původní keše, dozvěděl, že se na louce u dubu v noci scházejí víly ke svým tanečkům. Název keše proto odkazuje na keltský folklór, ve kterém duby, hlohy a jasany mohou být příbytkem víl a také vstupem do jiných světů. Zvláště jde-li o stromy rostoucí po generace osaměle uprostřed pastvin, často přímo na archeologicky zajímavých místech, v blízkosti pramenů a studen. Při samotném založení keše byla však louka čerstvě zalitá fekálem, a tak měl pocit, "že si tu dávají po večerech rande bagristé z místních hospod, aby ve skrytu dutého stromu znásilnili vyvolenou selku."

Kůra dubu

Od té doby se okolí změnilo k lepšímu, byť kopřivy v okolí dubu určitě potkáte. V sousedství stojí indiánské týpí, které ožívá o prázdninách pro děti z letního tábora v rámci indiánského programu stáje Bílý kámen. U dubu je také 16. zastavení naučné stezky Památné stromy Karlštejnska.

Kudy ke krabičce

Dub z různých stran

K zaparkování se hodí prostor u rybníčku Nádynek (waypoint PA) u silnice na Zadní Třebaň. Odtud vede přes louku cesta k blízkému remízku s krmelcem (waypoint T1), přičemž si můžete odskočit prohlédnout mladší, ale již též statný dub (waypoint R2). Od průchodu remízkem se vydáte po louce vlevo, k týpí a památnému dubu (waypoint R1).

(kopie listingu)

Zpět na listing na Geocaching.com · Námi založené cache · AHA