Zababov mystery cache – GCXVCR

CS: Jak černokněžník Zababa přivedl nádraží Trojany k záhubě i značný kus trati.

Výchozí souřadnice vás zavedou na zrušené nádraží Trojany na již nepoužívaném úseku místní trati Mladotice – Rakovník. Nedaleko nádraží je ukryta i vlastní cache.

Zastávka Trojany

Všechno to spískal černokněžník Zababa, který byl po sametové revoluci vystěhován na toto, do té doby krásné, nádraží. Černokněžník se tu rychle zabydlel a záhy se jmenoval nejvyšším železničářem na trati. V této funkci začal od projíždějících mašinek vyžadovat podrobnou znalost všech dopravních předpisů a mašinkám, které neprošly testem, zle zatápěl. Od té doby se mašinky začaly Zababovu vyhýbat, až krásné nádraží úplně zchátralo.

Nákladní nádraží Trojany: Romantická zastávka ležící v lese, na místě zaniklé středověké vsi Horní Žehutice. Jméno této vsi je připomínáno v názvu nedalekého starobylého hospodářského dvoru Sechutice. V blízkém okolí zastávky Trojany stojí jen bývalý hostinec a Olšanská myslivna, samotná ves Trojany leží vzdušnou čarou téměř 2 km na severozápad. Trojany byly původně stanice s přednostou, ale poslední vlak projel touto zastávkou o půlnoci 31. 12. 1996. Dnes je budova nádraží zchátralá jako celý nefungující úsek trati Rakovník – Mladotice (viz cache "Lokálka").

Jak ke krabičce

Cache najdete na souřadnicích:
N AB° CD.EFG
E HIJ° KL.MNO
kde A až O získáte vyřešením následujícího testu.

Jednoduchý test z dopravních předpisů ČD:

 • AB = rychlost, kterou muže táhnout hnací vozidlo řady 121 náklad o hmotnosti 2600 tun při typu jízdního odporu T ve stoupání třídy sklonu III
  (liché císlo)
 • HIJ = poměrové číslo hnacího vozidla s novým označením 997.007-9
  (tabulka 6)
 • CD = rychlost, kterou muže táhnout hnací vozidlo řady 460 náklad o hmotnosti 460 tun při typu jízdního odporu S ve stoupání třídy sklonu XIV
  (též AB+B)
 • KL = brzdící váha ruční brzdy v brzdných tunách hnacího vozidla řady 475.1 s tendrem řady 935.0
  (též (AB+I)/2)
 • E = celkový rozvor hnacího vozidla historické řady 404.0 v metrech
  (též A+J)
 • FG = hmotnost hnacího vozidla řady 312.14 ve službě včetně tendru zaokrouhlená na celé tuny
  (též AB-IJ+I)
 • M = objem vodojemu hnacího vozidla historického řady 431.0 v m3
  (též B-I)
 • NO = maximální tažná síla na háku hnacího vozidla řady 422.0 v kN
  (též AB*K-L)

Pomůcka: Všechny potřebné údaje mužete najít v publikaci Doplněk s technickými údaji k Dopravním předpisům Českých drah (platný od 29. 5. 1994, schváleno dne 18. 2. 1994 generálním ředitelem Českých drah, č.j. 55 676/1994).

(kopie listingu)

Zpět na listing na Geocaching.com · Námi založené cache · AHA