Rybníčky u Radnic tradiční cache – GC3125N

CS: Malé lesní rybníčky s vodopádem.
EN: Two small ponds with waterfall at Radnice.

Celý text je k dispozici včetně diakritiky.

Horní rybníček

Severovýchodně od města Radnice jsou v lese ukryté dva malé rybníčky. Napájí je bezejmenný pravostranný přítok Radnického potoka, který přitéká od Radnické hájovny. Jak sbírá vodu z luk širokého údolí pod hájovnou, získává sílu a zařezává se hlouběji do dna údolí. Za úsek s nejprudšími svahy se údolí mírně rozšiřuje a právě zde člověk postavil vodě hráz a hned druhou, aby vodu spoutal a na chvíli zadržel. Pod odtokem vody z horního rybníka vznik malý vodopád na několika kamenných schůdcích (waypoint R1). Zvuk padající vody zajímavě kontrastuje s tichou hladinou skrytou pod korunami stromů. Máte-li cestu do Radnic, zastavte se, je to klidné a pěkné zákoutí (ale se slabým GPS signálem).

Kudy ke krabičce

Vodopád

Přes hráz dolního a okolo horního rybníčku vede červeně značená turistická trasa z Radnice přes kapli Navštívení Panny Marie na Kamenec a dále údolím Radnického potoka až k jeho ústí do Berounky.

Vydáváte-li se jen na procházku k rybníčkům, pak můžete vůz zaparkovat u domů v Luční ulici (waypoint PA). Cestou přes Radnický potok a stáčející se vpravo se vydejte do kopce a od výběhu koní pokračujte již skoro jen rovně.

Druhou možností začátku krátkého výletu je Cukrovic mlýn. Vede odsud pozvolná cesta (waypoint T1), poblíž vyznačeného místa by mělo jít též zaparkovat.


Zpět na listing na Geocaching.com · Námi založené cache · AHA